Amino acids

The 20 standard amino acids.

> Home > Amino acids

non-polar, aliphatic residues
Glycine Gly G Gly GGU GGC GGA GGG
Alanine Ala A Ala GCU GCC GCA GCG
Valine Val V Val GUU GUC GUA GUG
Leucine Leu L Leu UUA UUG CUU CUC CUA CUG
Isoleucine Ile I Ile AUU AUC AUA
Proline Pro P Pro CCU CCC CCA CCG

aromatic residues
Phenylalanine Phe F Phe UUU UUC
Tyrosine Tyr Y Tyr UAU UAC
Tryptophan Trp W Trp UGG

polar, non-charged residues
Serine Ser S Ser UCU UCC UCA UCG AGU AGC
Threonine Thr T Thr ACU ACC ACA ACG
Cysteine Cys C Cys UGU UGC
Methionine Met M Met AUG
Asparagine Asn N Asn AAU AAC
Glutamine Gln Q Gln CAA CAG

positively charged residues
Lysine Lys K Lys AAA AAG
Arginine Arg R Arg CGU CGC CGA CGG AGA AGG
Histidine His H His CAU CAC

negatively charged residues
Aspartate Asp D Asp GAU GAC
Glutamate Glu E Glu GAA GAG

Contact

f
r
3
3
.
n
e
t